Μαύρο, μαύρη σάρκα εκπύρηνο,νοστιμο...
Μεγάλο, στρογγυλό, κιτρινοκόκκινο, σφικτό...
Μεγαλόκαρπη, έχει 2 χρήσεις: επιτραπέζιες και....
Καρπός μετρίου μεγέθους αλλά καλή ποιότητας με...
Μέτριόκαρπο, μαλακό, λεπρόφλουδο, πρώιμο, μονόφορο.
Ομφαλοφόρο άσπερμο. Καρπός μεγάλος σφαιρικός, με....
Καρπός μεγάλος, σχηματος πλακέ, με ιδιάζουσα γεύση.....
Μεγάλο, τραγανό, πολύ γευστικό, σκούρο κόκκινο. Επικονιάζει...
Καρπός σχετικά μαλακός, χυμώδης . Είναι αυτογόνιμο. Ο καρπός...
Μεσαίου μεγέθους, χρώματος έντονου κίτρινου, κωνικό και επιμηκές...
Μεγάλο, κίτρινο αν και κοκκινίζει λίγο στο σημείο που το βλέπει ο ήλιος.
Κόκκινο, με υπόξινη γεύση και ωραίο άρωμα. Ωριμάζει τον Σεπτέμβριο