Ελιά

Ποικιλίες

 • Μεγαρείτικη
  Μεσόκαρπη, έχει 3 χρήσεις: λάδι, επιτραπέζιες, πράσινες τσακιστές και μαύρες πατητές. Αντέχει στο κρύο
 • Κορωνέικη
  Μικρόκαρπη, λαδοελιά
 • αμφίσης
  Μεγαλόκαρπη, με καρπό σφαιρικό, έχει 2 χρήσεις: λάδι εξαιρετικής ποιότητας και επιτραπέζια. Αντέχει στο κρύο
 • Καλάμων
  Μεγαλόκαρπη, με καρπό που έχει μικρή κάμψη, με 2 χρήσεις: λάδι εξαιρετικής ποιότητας και επιτραπέζια.
 • Μανάκι
  Μεγαλόκαρπη, καρπός σχεδόν σφαιρικός, παράγει λάδι καλής ποιότητας
 • Χαλκιδικής
  Μεγαλόκαρπη, έχει 3 χρήσεις: λάδι, επιτραπέζιες, πράσινες τσακιστές. Αντέχει στο κρύο
 • Ισπανική
  Μεγαλόκαρπη, έχει 2 χρήσεις: επιτραπέζιες και πράσινες τσακιστές