Λεμονιά

Ποικιλίες

  • Μαγκηνό
    Μέτριόκαρπο, μαλακό, λεπρόφλουδο, πρώιμο, μονόφορο.
  • Αδαμοπούλου
    Πολύφορη, πολύ καλής ποιότητας, ανθίζει όλο τον χρόνο, στενόμακρο, χονδρόφλουδο.
  • Εύρικα
    Πολύφορη Αμερικάνικη ποικιλία, καρπός μικρός, κανονικού σχήματος με μέτρια φλούδα.