Σύνθεση με Τάξος (Taxus) και Ευόνυμο Πανάσε (Euonymus Japonicus)